Reportaż

Zastosowanie wiarygodności mówcy, w środowisku opartym o założony przekaz (prezes firmy w ekskluzywnym biurze lub kierownik budowy podczas pracy na niej). Mówca staje się również przewodnikiem po firmie. Takie filmy świetnie sprawdzają się w ważnych dla firmy momentach np. związanych ze zmianami, jakie w niej zachodzą.